fbpx
Inventmed - logo

LASEROBARIA

synergia metod terapeutycznych               w leczeniu ran

Laserobaria 2.0 S urządzenie Inventmed
acta angiologica
Pojawiła się kolejna publikacja w czasopiśmie naukowym dotycząca możliwości zastosowania Laserobarii 2.0_S. Tym razem jest to artykuł naukowy w oficjalnym czasopismem Polskiego Towarzystwa Angiologicznego i Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej „Acta Angiologica”. Periodyk ten jest kwartalnikiem, w którym pojawiają się publikacje angiologów i chirurgów naczyniowych, jak również innych lekarzy opisujących swoje doświadczenia związane z leczeniem chorób naczyń.
 
Artykuł pt. „Application of Laserobaria 2.0_S device in the treatment of hard-to-heal wounds of mixed etiology — own experience” („Zastosowanie urządzenia Laserobaria 2.0_S w leczeniu ran leczeniu trudno gojących się ran o mieszanej etiologii – doświadczenia własne) opublikowano w numerze Vol. 29, No. 3, pp. 61–67. Zawarte tam badania miały na celu opisanie doświadczeń prof. dr.hab.n.med. Aleksandra Sieronia z leczenia pacjentów, u których zastosowano terapię Laserobarią 2.0_S w Centrum Medycznym AlfaMedica w Częstochowie. Przedstawiona analiza skupiła się na opisaniu przypadków leczenia trudno gojących się ran u pacjentów z powikłaniami cukrzycy w postaci zespołu stopy cukrzycowej. W badaniach uczestniczyło 52 pacjentów z przewlekłymi ranami o różnej etiologii na kończynach dolnych, u których wcześniejsze leczenie nie przyniosło satysfakcjonujących rezultatów.
 
Wyniki badań wykazały między innymi efekt przeciwbólowy u 60% pacjentów korzystających z terapii zmiennym polem elektromagnetycznym (według skali VAS). Z kolei u pacjentów, u których farmakologiczne łagodzenie bólu nie przyniosło wyraźnej poprawy, ból zmniejszał się począwszy od trzeciego dnia terapii. Badania opisują także poprawę stanu rany w postaci tworzenia ziarniny u 40,5% pacjentów. Pełna treść artykułu dostępna tutaj:
Zachęcamy do lektury i czekamy na kolejne publikacje medyków, którzy odnotowują pozytywne rezultaty ze stosowania terapii Laserobarią 2.0_S u swoich pacjentów!

INFORMACJA

Informujemy, że nasza strona sprzętu medycznego, laboratoryjnego jest dedykowany wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Aby skorzystać z naszej pomocy w zakresie wysłania zapytania na sprzęt medyczny lub laboratoryjny można skontaktować się z nami

Strona zawiera treści dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Czy jesteś taką osobą i chcesz zapoznać się z treścią strony?