fbpx
Inventmed - logo

LASEROBARIA

synergia metod terapeutycznych               w leczeniu ran

Laserobaria 2.0 S urządzenie Inventmed

Podstawowe cechy wykorzystywanej technologii

LASEROBARIA 2.0_S to produkowane przez INVENTMED Sp. z o.o. urządzenie, które wykorzystuje technologię w zakresie:

• generowania fal przebiegów sinusoidalnych, prostokątnych, trójkątnych i połówkowych w różnych częstotliwościach, w celu wytwarzania indukcyjnego pola magnetycznego
• możliwości regulacji mocy oświetlenia dla światła czerwonego lub ultrafioletowego
• wytwarzania nadciśnienia tlenu – miejscowa terapia tlenowa o podwyższonym ciśnieniu (tlenoterapia)
• wytwarzania atmosfery o zwiększonej zawartości ozonu – miejscowa terapia ozonem (ozonoterapia)

Urządzenie jest przeznaczone dla pacjentów:

• w różnym wieku
• u których wielkość stopy kończyny poddawanej terapii nie przekracza 28,5 cm z uwagi na średnicę, wewnętrzną komory terapeutycznej,
• o różnej sprawności fizycznej, z ograniczeniami poruszania się i niepełnosprawnych,
• u których waga nie przekracza 150 kg z uwagi na dopuszczalne obciążenie kozetki.

Zestaw Laserobaria 2.0 S urządzenia Inventmed

Jednostka zasilająco-sterująca

Dzięki prostemu interfejsowi pozwala
na łatwe dawkowanie i nadzorowanie
procesu leczenia.

Ze względu na kompaktowe rozmiary
i wysoką mobilność – łatwość instalacji
w każdym gabinecie

Komora Terapeutyczna
 dzięki specjalnej konstrukcji zapewnia
równomierne dawkowanie wszystkich
zastosowanych środków
terapeutycznych w obrębie
leczonej kończyny, zabezpieczając
przed emisją zakłóceń i fal
na zewnątrz komory,
umożliwiając bezpiecznei wygodne
prowadzenie zabiegów.

CZYNNIKI TERAPEUTYCZNE

Hiperbaryczna terapia tlenowa - Laserobaria Inventmed

miejscowa TERAPIA TLENOWA o podwyższonym ciśnieniu - TLENOTERAPIA

 • Usprawnia regenerację tkanek i gojenie ran w miażdżycy, żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej, a także przy stopie cukrzycowej.
 • Jest wykorzystywana w terapii powikłań po radioterapii tkanek miękkich i kości oraz kontuzjach, w tym w sporcie wyczynowym.
 • Sprzyja neowaskularyzacji, czyli powstawaniu nowych naczyń w przypadku urazu lub choroby (lepszy przepływ krwi)
 • Zmniejsza stan zapalny.

Tlenoterapia jest jedną z najbardziej efektywnych metod dostarczania tlenu do wszystkich komórek ciała. Poprzez penetrację tlenu przez skórę lub ranę i zwiększeniu jego zawartości w tkance sprzyja fizjologicznym procesom naprawczym (uzależnionym od poziomu tlenu tkankowego). Wykorzystanie ciśnienia wyższego niż atmosferyczne pozbawia tlen fizjologicznych barier przenikania przez tkanki, dzięki czemu tlen może przenikać do obszarów źle ukrwionych np. ran.

Tlen przenika nie tylko do krwinek czerwonych – jego stężenie zwiększa się także w osoczu, układzie limfatycznym i płynie mózgowo – rdzeniowym. Dzięki temu następuje poprawa fizjologicznych procesów w organizmie pacjenta. Konsekwencją tego jest usprawnienie regeneracji tkanek i przyspieszenie procesu gojenie się ran.

PRZECIWWSKAZANIA

 • ciąża
 • choroba nowotworowa
 • ciężkie ogólne infekcje

miejscowa TERAPIA OZONEM - OZONOTERAPIA

 • Ozon to silny środek bakteriobójczy, grzybobójczy i wirusobójczy. Działanie biobójcze i wirusobójcze ozonu ma kluczowe znaczenie w leczeniu i profilaktyce ran zainfekowanych.
 • Zapobiega ponownemu namnażaniu się grzybów, wirusów i bakterii.
 • Dotlenia komórki, poprawiając w nich przemianę materii.
 • Poprawia transport tlenu i przepływu krwi.
 • Zwiększa wchłanianie tlenu przez tkanki.


Ozonoterapia jest jedną z najskuteczniejszych metod leczniczych. Ozon jest najsilniejszym środkiem bakterio, grzybo i wirusobójczym. Dotlenia komórki, działa odtruwająco, poprawia przemianę materii w komórkach, poprawia krążenie krwi, redukuje zlepianie się czerwonych krwinek, poprawia transport tlenu i przepływu krwi, a same krwinki czerwone mają mniejszą tendencję do „zlepiania się”. Zwiększa wchłanianie tlenu przez tkanki, niszczy grzyby, bakterie, wirusy i zapobiega ich ponownemu namnażaniu.

PRZECIWWSKAZANIA:

 • ciąża
 • choroba nowotworowa
 • ciężkie ogólne infekcje
 • zapalenie górnych dróg oddechowych
Hiperbaryczna terapia tlenowa - Laserobaria Inventmed
Magnetoterapia - Laserobaria Inventmed

POLE MAGNETYCZNE - MAGNETOTERAPIA

 • Korzystnie wpływa na procesy oddychania tkankowego i regeneracji. Powoduje zwiększenie przyswajania tlenu przez tkanki.
 • Pobudza proces angiogenezy, w wyniku którego dochodzi do powstawania nowych naczyń włosowatych.
 • Ma silne działanie przeciwbólowe, poprzez działanie przeciwzapalne i przeciwobrzękowe, w połączeniu ze wzmożeniem procesów wydzielania betaendorfin.
 • Działa na struktury błon komórkowych zmieniając ich właściwości, wznieca odpornościową reakcję enzymatyczną.
 • Ma pozytywny wpływ na tworzenie kolagenu i kreatyny.
 • Poprawia pH wody w organizmie.

Magnetoreapia przyspiesza regenerację chorych tkanek, łagodzi ból i działa przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Przenikając przez ludzkie ciało dociera do każdej komórki i wywołuje w ten sposób różnorakie pozytywne skutki. Działa na kolagen, kreatynę i inne białka pobudzając ruch komórek, zmienia pH wody zawartej w organizmie, szybkość krystalizacji, stężenie rozpuszczonych w niej gazów (np. tlenu), dzięki czemu woda uzyskuje właściwości bakteriobójcze.

PRZECIWWSKAZANIA

 • ciąża
 • choroba nowotworowa
 • czynna gruźlica
 • cukrzyca młodzieńcza
 • tyreotoksyloza
 • krwawienia z przewodu pokarmowego
 • ciężkie infekcje
 • obecność elektronicznych implantów (np. rozrusznik serca, stymulator mózgu)
 • obecność implantów zawierających metale oraz z opatrunkami z domieszkami srebra lub innych środków ulegających podgrzaniu w polu magnetycznym

ŚWIATŁO CZERWONE I ULTRAFIOLETOWE - ŚWIATŁOTERAPIA

 • Pobudza naturalne procesy gojenia się skóry
 • Sprzyja zmniejszenia bólu.

Podczas zabiegu różne długości fal są wchłaniane przez skórę pobudzając naturalne procesy gojenia się skóry i zmniejszenia bólu.

Światło czerwone zwiększa przepływ krwi i tlenu, powoduje wytwarzanie wolnych rodników tlenowych działając niszcząco na bakterie.

Terapia światłem czerwonym wykorzystuje niskie dawki światła o długości fali 600-700 nm, które stymuluje procesy gojenia ran poprzez aktywację komórek za pomocą fotonów. Światło czerwone oddziałuje poprzez zwiększenie produkcji ATP. To z kolei przyspiesza metabolizm oraz procesy naprawcze wewnątrz uszkodzonej tkanki. Terapia światłem jest bardzo skuteczna w leczeniu owrzodzeń skóry spowodowanych cukrzycą.
Zakres fal światła czerwonego: 600 -700 nm (635 nm optymalne)

Światło ultrafioletowe jest wykorzystywane w tej terapii jako wspomagający czynnik bakteriobójczy
Zakres fal światła ultrafioletowego: 310 – 400 nm

Ta forma terapii tradycyjnie jest opisywana jako laseroterapia, lecz faktycznie zastosowana technologia to Laser Equivalent Led ponieważ wykorzystuje się w niej światło generowane przez diody elektroluminescencyjne. Terapia ta jest nie do przecenienia choćby w leczeniu stopy cukrzycowej.

PRZECIWWSKAZANIA – ŚWIATŁO CZERWONE:

 • ciąża i laktacja
 • aktywne infekcje skórne
 • silna opalenizna
 • stosowanie leków światłouczulających
 • nieustabilizowana cukrzyca
 • niedoczynność lub nadczynność tarczycy
 • skłonność do przebarwień
 • bielactwo czy łuszczyca
 • wysoka gorączka
 • choroba niedokrwienna serca 17

PRZECIWWSKAZANIA – ŚWIATŁO ULTRAFIOLETOWE:

 • reakcje alergiczne na UV,
 • ostre choroby skóry (wyprysk, zapalenie skóry),
 • toczeń rumieniowaty,
 • obecność rumienia fotochemicznego (ultrafioletowego),
 • przeszczepy skóry
 • uszkodzenia skóry promieniowaniem jonizującym,
 • gorączka (przeciwwskazanie do naświetlań całego ciała
Światło czerwone i ultrafioletowe - Laserobaria Inventmed

PODSUMOWANIE

Jednoczesne leczenie przy użyciu magnetoterapii, ozonoterapii, tlenoterapii oraz afototerapii pozwala na przyspieszenie procesu gojenia się rany i wyleczenie znacznie poważniejszych przypadków niż inne metody leczenia.

Jednoczesne leczenie przy użyciu magnetoterapii, ozonoterapii, tlenoterapii oraz afototerapii  pozwala
na przyspieszenie procesu gojenia się rany i zwiększa
szansę na wygojenie rany i wyleczenie Pacjenta.

Ostateczną decyzję o włączeniu danego czynnika i określeniu jego natężenia podejmuje lekarz, biorąc pod uwagę stan zdrowia Pacjenta. Bardzo istotne jest to, że urządzenia umożliwia personalizację terapii i dobór pojedynczych bądź zastosowanie wszystkich czynników, w zależności od potrzeb i schorzeń Pacjenta. Fakt ograniczenia dla niego dostępu do jednego z wybranych czynników np. światła czerwonego w początkowej fazie leczenia zainfekowanej rany, nie dyskwalifikuje go przed podjęciem terapii z wdrożeniem pozostałych czynników. Dzięki temu urządzenie może być przeznaczone do szerokiego stosowania, maksymalizując korzyści terapeutyczne dla Pacjenta.

OPIS PROCESU

 • Lekarz konsultuje pacjenta podczas wizyty kwalifikacyjnej, określa szczegóły procesu leczenia, w którym jedną z zastosowanym metod jest wykorzystanie zabiegów przy użyciu Laserobaria 2.0 S.
 • Lekarz podczas wizyty określa parametry terapii Laserobarią 2.0 S (ilość i czas zastosowania terapii tlenowej, ozonoterapii, terapii światłem czerwonym, ultrafioletowym, polem magnetycznym) – dane rozpisuje na skierowaniu.
 • Pacjent umawiany jest przez rejestrację na serię zabiegów. Zalecana liczba zabiegów przy leczeniu ran to ok 10 sesji.
 • Przed każdą sesją laserobarii pielęgniarka bądź inny personel medyczny oczyszcza i osusza ranę. Następnie programuje urządzenie według parametrów znajdujących się na skierowaniu.
 • Przed rozpoczęciem sesji terapeutycznej na kończynę zakładany zostaje uszczelniający zestaw sterylny. Umożliwia to gazową terapię miejscową – na obszar, który rzeczywiście wymaga ekspozycji, bez konieczności obciążania całego organizmu. Zestaw sterylny dodatkowo zawiera sterylną podkładkę zbierającą wysięk z rany podczas terapii, co uławia dezynfekcję urządzenia.
 • Urządzenie zostaje załączone zgodnie z parametrami określonymi na skierowaniu. 
 • W ramach jednej sesji terapeutycznej na uszkodzoną skórę oddziałuje w odrębnych terapiach ozon, tlen, światło czerwone i ultrafiolet oraz zmienne pole magnetyczne.
 • Po zakończeniu sesji pielęgniarka zakłada pacjentowi nowy opatrunek.
 • Dezynfekcja urządzenia
 • Po zakończeniu serii zabiegów pacjent przychodzi na wizytę kontrolną w celu oceny skuteczności podjętych środków terapeutycznych. Jeżeli to konieczne ustalane są dalsze zalecenia i leczenie.
 • Ocena skuteczności terapii powinna zostać dodatkowo zaplanowana na ok. 3-4 tygodni po zakończeniu serii wszystkich zabiegów. Dzięki zastosowaniu urządzenia Laserobaria 2.0_S pobudzamy organizm do rozpoczęcia procesów regeneracyjnych (w tym procesu angiogenezy), które następnie muszą się w pełni zrealizować, by móc ocenić ich finalny rezultat.
Światło czerwone i ultrafioletowe - Laserobaria Inventmed

Fototerapia, światłem czerwonym i ultrafioletowym

Magnetoterapia - Laserobaria Inventmed

Magnetoterapia

Hiperbaryczna terapia tlenowa - Laserobaria Inventmed

Miejscowa terapia ozonem i tlenem o podwyższonym ciśnieniu.

Wyleczona rana

Cechy urządzenia:

 • synergia – jedyne urządzenie na świecie zapewniające połączenie 4 czynników terapeutycznych,
 • mała inwazyjność dzięki miejscowemu zastosowaniu , nie obciążając całego organizmu,
 • personalizacja terapii – dobór czasu i natężenia każdego z poszczególnych czynników w zależności od etapu leczenia pacjenta,
 • holistyczne podejście dzięki skojarzonej terapii czterech czynników terapeutycznych,
 • wysoka mobilność zapewniona przez zastosowanie dużych, blokowanych kół,
 • niskie koszty eksploatacji i niewielki pobór energii elektrycznej,
 • łatwy w obsłudze interfejs,
 • możliwość stosowania nawet w niewielkich pomieszczeniach (20mkw)
 • udogodnienia konstrukcyjne takie jak: kozetka zabiegowa kompatybilna z urządzeniem, umożliwiająca podparcie zdrowej kończyny, płynną regulację oparcia i zagłówka, półka na koncentrator tlenu

Podmiotem prowadzącym reklamę jest Inventmed Sp. z o.o, będący producentem urządzenia Laserobaria 2.0_S. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Informacja przygotowana na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie reklamy wyrobów medycznych, Dz.U.2023 poz.817

INFORMACJA

Informujemy, że nasza strona sprzętu medycznego, laboratoryjnego jest dedykowany wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Aby skorzystać z naszej pomocy w zakresie wysłania zapytania na sprzęt medyczny lub laboratoryjny można skontaktować się z nami

Strona zawiera treści dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Czy jesteś taką osobą i chcesz zapoznać się z treścią strony?