fbpx
Inventmed - logo

LASEROBARIA

synergia metod terapeutycznych               w leczeniu ran

Laserobaria 2.0 S urządzenie Inventmed

NACZYNIOWE / LECZENIE RAN

Wskazania w zakresie naczyniowym / leczenia ran:

 • powikłania cukrzycy, w tym stopa cukrzycowa,
 • mikroangiopatia cukrzycowa,
 • rany po amputacjach,
 • rany po zabiegach pooperacyjnych,
 • zmiany oparzeniowe kończyn,
 • owrzodzenia podudzi, owrzodzenia odleżynowe,
 • trudno gojące się rany kończyn,
 • rany przewlekłe na tle niewydolności naczyń żylnych i naczyniowości tętniczej,
 • ropne infekcje skóry,
 • obrzęki o etiologii limfatycznej.

Nieprawidłowo leczona rana w stanie kolonizacji krytycznej może przejść do stanu infekcji miejscowej, a w następnym etapie do infekcji ogólnoustrojowej. Aby zapobiegać ciężkiej infekcji ogólnoustrojowej – bezpośredniemu zagrożeniu życia pacjenta, lekarze często zmuszeni są do podjęcia decyzji o odjęciu części kończyny objętej ciężką infekcją rany. Należy podjąć wszelkie możliwe środki, by do tego nie doszło.

Aby skutecznie zapobiegać rozwojowi infekcji rany Europejskie Towarzystwo Leczenia Ran proponuje strategię postępowania TIME. Akronim pochodzi od równocześnie wykonywanych czynności:

T (tissue debridement) – ocena stanu rany i jej oczyszczenie,
I (infection and inflammation control) – kontrola infekcji i rozwoju procesu zapalnego,
M (moisture balance) – utrzymanie odpowiedniego poziomu wilgotności w ranie,
E (edges, epidermization stimulation) – ochrona brzegów rany oraz stymulacja naskórkowania.

Zastosowanie urządzenia Laserobaria 2.0_S wspomaga proces prawidłowego leczenia ran, zwłaszcza w dziedzinie kontroli infekcji i procesu zapalnego jak również w przypadku ochrony brzegów rany oraz stymulacji naskórkowania.

Terapia z wykorzystaniem urządzenia Laserobaria 2.0_S umożliwia miejscowe podawanie silnych środków biobójczych, takich jak ozon i światło UV, które wykazują wysoką skuteczność w redukcji biofilmu. Terapia hiperbaryczna tlenem, stymulacja wolnozmiennym polem magnetycznym oraz światłem w paśmie czerwieni stymuluje proces naskórkowania. Innymi cechami magnetoterapii są obserwowany przyspieszony zrost kostny, wzmożenie procesu angiogenezy, silne właściwości przeciwbólowe.

Codzienne poddawanie pacjenta terapii sprzyja ponadto regularnej ocenie stanu rany i jej oczyszczaniu w procesie przygotowania kończyny do terapii przez personel do tego wykwalifikowany. Dodatkowa korzyść to utrzymanie odpowiedniego poziomu wilgotności poprzez regularną zmianę opatrunków.

Duża zaletą urządzenia jest możliwość prowadzenia spersonalizowanej terapii, oddziałując wszystkimi środkami terapeutycznymi z różną intensywnością, w trakcie jednego zabiegu. Na różnych etapach rekonwalescencji parametry terapii mogą ulec zmianie, odpowiadając na zmieniające się warunki rany i potrzeby Pacjenta.

JAKIE BEZPOŚREDNIE KORZYŚCI DAJE STOSOWANIE METOD LECZENIA ZASTOSOWANYCH W LASEROBARII 2.0 S?

Rozwiązanie problemów związanych z cukrzycą Laserobaria Inventmed

ROZWIĄZANIE PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z CUKRZYCĄ

U chorych na cukrzycę występuję duży procent osób z uszkodzonymi nerwami lub naczyniami krwionośnymi, co powoduje utratę czucia w stopach. Pacjenci mogą nawet przestać odczuwać przecięcia skóry, pęcherzy lub powstałych wrzodów.
LASEROBARIA 2.0_S pomaga wstrzymywać proces uszkadzania nerwów lub naczyń krwionośnych, wspiera gojenie się ran, pęcherzy, czy wrzodów powstałych na skórze.

Uszkodzenie naczyń krwionośnych kończyn może oznaczać, że nogi pacjenta nie będą mieć wystarczającej ilości krwi i tlenu, co utrudnia stąpanie na stopach, wywołuje znaczny ból i cierpienie osoby poruszającej się.
Dzięki temu, że LASEROBARIA 2.0_S wspomaga dopływ krwi i tlenu do kończyny, terapia wpływa na znaczną poprawę możliwości poruszania się, zmniejszenie bólu i cierpienia u Pacjenta.

Występujący ból lub infekcja powstałe przy urazie stopy mogą spowodować wrzody i infekcje bakteryjne, które w wielu przypadkach prowadzą do amputacji kończyn.
Zastosowana terapia wspiera zahamowanie procesu powstawania wrzodów i pomaga w szybkim czasie goić się ranom, jednocześnie hamując rozwój infekcji bakteryjnych.

Poważne zaniedbane, nieleczone lub niedoleczone dostatecznie długo, mogą doprowadzić nawet do amputacji stóp.
LASEROBARIA 2.0_S daje szansę dla Pacjentów z zaniedbaną, długo nieleczoną kończyną. Daje szansę na poprawę jakości życia, odzyskanie funkcji kończyny, a tym samym sprawności fizycznej.

LECZENIE SCHORZEŃ ZWIĄZANYCH Z NIEWYDOLNOŚCIĄ ŻYLNĄ

Podobnym problemem trudno gojących się ran jest niewydolność żylna, gdzie krew, zamiast swobodnie krążyć, zatrzymuje się. Dolegliwości pojawiają się najszybciej wokół kostek. Krew żylna jest pozbawiona tlenu i zawiera w sobie produkty przemiany materii, dlatego zalegając, osłabia otaczające ją tkanki. W konsekwencji pojawiają się bóle, przebarwienia, skóra łuszczy się, łatwo o infekcje i zakażenia. Wieloletni proces może doprowadzić do powstania rany, która nie będzie się goić.
Spowolnienie przepływu krwi w rozszerzonych żyłach to także jedna z najważniejszych przyczyn powstania zakrzepicy – stanu bezpośrednio zagrażającemu życiu. Zakrzepy w nogach, czyli sklejone krwinki, mogą powędrować do tętnicy płucnej i spowodować jej zamknięcie, czyli tzw. zatorowość płucną, prowadząc nawet do śmierci.

W takiej sytuacji zastosowanie dostępnego w Laserobarii 2.0_S miejscowego tlenu o podwyższonym ciśnieniu usprawniającego regenerację tkanek staje się odpowiedzią na problem toczącego się stany chorobowego. Dostarczenie w najbardziej efektywny sposób tlenu do komórek pobudza fizjologiczne procesy naprawcze, a wykorzystanie ciśnienia wyższego niż atmosferyczne prowadzi do wyzbycia się przez tlen fizjologicznych barier przenikania przez tkanki. Umożliwia to dotarcie do obszarów gorzej ukrwionych. Dodanie do tego procesu właściwości bakterio-, grzybo- i wirusobójczych ozonoterapii pomoże opanować toczący się stan zapalny i infekcję, a włączenie pola magnetycznego wymiernie zmniejszy ból i w szybki sposób poprawi komfort życia Pacjenta. Zastosowanie ozonu, sprawiającego, że czerwone krwinki mają mniejszą tendencję do „zlepiania się” będzie realnie wspierać proces regeneracji działaniem przeciwzakrzepowym.

Leczenie schorzeń związanych z niewydolnością żylną Laserobaria Inventmed
Leczenie odleżyn Laserobaria Inventmed

LECZENIE ODLEŻYN

Odleżyny stanowią̨ jednostkę̨ chorobową objawiająca się owrzodzeniami skory, zmianami zapalnymi okolicy owrzodzeń, zapaleniami kości oraz penetracją zmian nekrotycznych w okolice struktur mięśniowych, ścięgnistych oraz powięziowych. Przyczyną jest zwiększone, często zmienne ciśnienie, w większości przypadków w części dolnej ciała, działające na powierzchnie skory w okolicach kości krzyżowej, bioder czy pięt. Czynnikami predysponującymi są̨ zaawansowany wiek, zmniejszona mobilność oraz niedożywienie lub niezbilansowana dieta.
W tym wypadku zastosowanie terapii Laserobarią 2.0_S pomaga zahamować proces powstawania owrzodzeń. Dotlenienie kończyny objętej schorzeniem poprawia proces przemiany materii, zwiększając tym samym wchłanianie tlenu przez komórki. Ponadto terapia ozonem i światłem UV działa odtruwająco, dostarczając środki bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze do rany. Proces namnażania się drobnoustrojów ulega zahamowaniu. Wysięk z rany zmniejsza się, docelowo prowadząc do jego zniwelowania i zagojenia rany odleżynowej.

LECZENIE OPARZEŃ KOŃCZYN

Oparzenia są jednym z najczęstszych urazów u dzieci. Oparzeniom najczęściej ulegają dzieci w wieku 1-3 lat. Im młodsze dziecko, tym cięższy przebieg choroby oparzeniowej. Wynika to z niedostatecznych mechanizmów termoregulacji u małych dzieci, słabych zdolności kompensacji utraty objętości płynów ustrojowych i małej bezwzględnej objętości krwi krążącej. Istotnym czynnikiem jest też niekorzystny stosunek powierzchni ciała do masy, co zwiększa podatność małych dzieci na rozwój wstrząsu hipowolemicznego i niewydolności nerek w przebiegu oparzenia.

Leczenie ran oparzeniowych u dorosłych jak i u dzieci przebiega podobnie polega na leczeniu zachowawczym i leczeniu operacyjnym a także m.in. fizykalnym przy wykorzystaniu m.in komory hiperbarycznej, pól magnetycznych i laserów czy gazów. Dlatego także w przypadku tych problemów Laserobaria 2.0_S może w istotny sposób pomóc Pacjentom, małym i dużym. We wstępnej fazie leczenia zastosowanie większych dawek pola magnetycznego pomoże opanować ból i wspierać proces wytwarzania betaendorfin. Dodatkowo pole magnetyczne pozytywnie wpływa na tworzenie kolagenu i kreatyny, a przy tym zadziała na struktury błon komórkowych wpływając na ich właściwości i pobudzając enzymatyczną reakcję odpornościową organizmu. Terapia miejscowym tlenem o podwyższonym ciśnieniu, stymulacja wolnozmiennym polem magnetycznym oraz światłem w paśmie czerwieni zastymuluje proces naskórkowania. Zastosowanie wszystkich dostępnych w Laserobarii 2.0_S metod pozytywnie wpłynie na zainicjowanie naturalnych procesów gojenia się skóry, dając realną szansę na powrót do pełnej sprawności.

Leczenie oparzeń kończyn - Laserobaria Inventmed
Leczenie trudno gojących się ran pooperacyjnych / pooperacyjnych stanów zapalnych Laserobaria Inventmed

LECZENIE TRUDNO GOJĄCYCH SIĘ RAN POOPERACYJNYCH / POOPERACYJNYCH STANÓW ZAPALNYCH

Trudno gojące się rany pooperacyjne stanowią istotny problem kliniczny zarówno dla pacjenta, jak i lekarza. Wiążą się przede wszystkim z obniżeniem jakości życia chorego oraz mogą skutkować powikłaniami ogólnoustrojowymi groźnymi dla życia pacjenta. Są również problemem z punktu widzenia ekonomicznych obciążeń dla szpitala i systemu opieki zdrowotnej. Do ran trudno gojących się zaliczają się rany, które nie goją się w wyniku rychłozrostu lub poprzez ziarninowanie, a w procesie gojenia występują powikłania powodujące opóźnienie lub uniemożliwienie gojenia się rany. Do najczęściej występujących powikłań związanych z gojeniem się ran zaliczają się infekcje, rozejście się rany oraz powstanie nieprawidłowych blizn.

Jednym z najcięższych powikłań są infekcje ran pooperacyjnych. Większość ran, zarówno przewlekłych, ostrych urazowych, jak i operacyjnych, jest w pewnym stopniu zanieczyszczona mikrobiologicznie. W zależności od zaawansowania kontaminacji, mogą pojawiać się powikłania, takie jak opóźnione gojenie, rozwój miejscowej lub ogólnoustrojowej infekcji, w skrajnych przypadkach powikłanej sepsą.

Wsparcie okresu pooperacyjnego w dostęp do rozwiązania Laserobarii 2.0_S wpływa na przyspieszenie czasu rekonwalescencji, obniżając tym samym ryzyko powikłań. Pacjent może zostać wypisany z placówki medycznej szybciej i w lepszym stanie ogólnym, co dodatkowo zmniejsza prawdopodobieństwo jego powrotu w wyniku pojawienia się ewentualnych działań niepożądanych charakterystycznych dla okresu pooperacyjnego. Wyposażenie protokołu pooperacyjnego w leczenie fizykalne z zastosowaniem czynników przeciwzapalnych, bakterio-, wiruso, grzybobójczych, wspierających proces regeneracji tkankowej i o dodatkowym działaniu przeciwbólowym, podnosi współczynnik zabiegów operacyjnych zakończonych poprawą zdrowia Pacjenta. Jego rezultatem jest większy odsetek Pacjentów powracających do pełnej sprawności.

CASE STUDY

Mężczyzna, wiek: 54 lata

Rana podudzia lewego. Równolegle leczenie farmakologiczne. W wywiadzie żylaki od wielu lat. Obraz kliniczny: widoczne dwie rany na podudziu z obrzękiem kończyny i dużymi zmianami troficznymi obejmującymi całe podudzie. Niewielkie ranki na stopie między palcami i na podeszwie. Zalecono terapię fizykalną. Zalecono laserobarię

W pierwszej fazie zastosowano:

 • Ozon: 15min
 • Pole: 5Hz, 4mT, przebieg trójkątny, 10min
 • Tlen: 500Pa, 30min
 • Światło Czerwone: 0,42J/cm^2, 5min

W kolejnej fazie zastosowano:

 • Ozon: 15 min
 • Tlen: 500Pa, 25 min
 • Światło czerwone: 0,84 J/cm^2, 10 min

Rezultaty:
Po kilku pierwszych sesjach uzyskano efekt przeciwbólowy, zmniejszenie obrzęku. Proces gojenia jak na poniższych ilustracjach.

Rana przed rozpoczęciem leczenia - casy study

Rana przed rozpoczęciem leczenia

Rana po pierwszym cyklu zabiegowym Laserobaria - case study

Rana po pierwszym cyklu zabiegowym

Rana w trakcie drugiego cyklu Laserobaria - case study

Rana w trakcie drugiego cyklu

Rana 14 dni po zakończeniu trzeciego cyklu Laserobaria - case study

Rana 14 dni po zakończeniu trzeciego cyklu

Podmiotem prowadzącym reklamę jest Inventmed Sp. z o.o, będący producentem urządzenia Laserobaria 2.0_S. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Informacja przygotowana na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie reklamy wyrobów medycznych, Dz.U.2023 poz.817.

INFORMACJA

Informujemy, że nasza strona sprzętu medycznego, laboratoryjnego jest dedykowany wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Aby skorzystać z naszej pomocy w zakresie wysłania zapytania na sprzęt medyczny lub laboratoryjny można skontaktować się z nami

Strona zawiera treści dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Czy jesteś taką osobą i chcesz zapoznać się z treścią strony?