fbpx
Inventmed - logo

LASEROBARIA

synergia metod terapeutycznych               w leczeniu ran

Laserobaria 2.0 S urządzenie Inventmed

MISJA INVENTMED

Naszą misją jest tworzenie innowacyjnych rozwiązań medycznych dla szerokiej grupy pacjentów, w celu poprawy ich zdrowia, podniesienia jakości życia i szybkiego powrotu do pełnego udziału w szeroko pojętym życiu społeczno-ekonomicznym.

Naszym podstawowym produktem jest Laserobaria 2.0_S, autorski wynalazek prof. dr hab. n. med. Aleksandra Sieronia, skonstruowany i produkowany przez firmę INVENTMED. Stworzona by skutecznie walczyć z amputacją kończyn, urazami stawowo-kostnymi czy schorzeniami neurologicznymi i bólem.

Produkt cechuje holistyczne podejście do procesu leczenia, dzięki zastosowaniu terapii skojarzonej czterema różnymi czynnikami tj.:

• miejscowy tlen o podwyższonym ciśnieniu
• miejscowy ozon
• zmienne pola magnetyczne
• światło czerwone i ultrafioletowe

prof Sieroń laserobaria

Istotna jest również możliwości ich elastycznego łączenia. W zależności od rodzaju i stopnia zaawansowania schorzenia aparat daje możliwość modyfikacji poziomu poszczególnych czynników, bądź zastosowania pojedynczych oddziaływań. To pozwala na personalizację terapii.

Urządzenie, przy jednoczesnym szerokim działaniu terapeutycznym, jest małoinwazyjne. Nie obciąża całego organizmu czynnikami, których zastosowanie wskazane jest do miejscowego stosowania terapeutycznego. Przyspiesza proces rekonwalescencji rany bądź urazu kostno-stawowego, dzięki czemu może być stosowana jako metoda podstawowa lub uzupełniająca.

Urządzenie Laserobaria 2.0_S wpisuje się integralnie w misję firmy Inventmed, która tym samym wprowadza na rynek synergistyczne, małoinwazyjne, personalizowane i holistyczne rozwiązanie odpowiadające na potrzeby Pacjentów. Ponadto INVENTMED Sp. z o.o. koncentruje się na opracowywaniu szeregu narzędzi wpierających projekt LASEROBARIA 2.0_S, rozwijaniu i pogłębianiu współpracy z ośrodkami referencyjnymi oraz ośrodkami akademickimi.

HISTORIA FIRMY

Powstanie firmy INVENTMED Sp. z o.o. w oparciu o zasoby i kadry Przedsiębiorstwa PRINZBUD-5 Sp. z o.o. i DMP System Sp. z o.o.

2015

2017

Stworzenie pierwszego prototypu urządzenia LASEROBARIA na podstawie wcześniejszych założeń i doświadczeń współpracy pomiędzy DMP System a prof. dr n.med. Aleksandrem Sieroniem.

Doskonalenie projektu LASEROBARIA, udoskonalenie rozwiązań inżynierskich, dostosowanie do wymogów spełnienia norm branży medycznej.

2018

2019

Zakończenie prac B+R, pierwsza publiczna prezentacja urządzenia LASEROBARIA 2.0_S, rozpoczęcie przygotowań do certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością firmy, badania wyrobu w ośrodkach akredytowanych

 • Certyfikacja SZJ wg. normy ISO 13845, TUV Nord.
 • Dopuszczenie wyrobu medycznego klasy IIa przez URPL.
 • Próbna instalacja urządzenia w szpitalu EuroMedic w Katowicach.


Współpraca akademicka z ośrodkami referencyjni:

 • Zawarcie porozumienia z Uniwersytetem Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu w sprawie możliwości przeprowadzenia testów urządzenia oraz podpisanie listu intencyjnego.
 • Wyższa Szkoła Techniczna (WST) w Katowicach współpraca celem pozyskania funduszy na badania naukowe oraz rozwój LASEROBARII.

2020

2021

 • Ciągłe doskonalenie urządzenia, poprzez modyfikacje konstrukcyjne, przyspieszające proces produkcji, poprawiające wygląd zewnętrzny urządzenia oraz zwiększające komfort użytkowania.


Instalacja próbna urządzenia w ośrodkach:

 • CitoNet Łódź,
 • Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
 • AlfaMedica Częstochowa,
 • Centrum Medyczne Navigare Dąbrowa Górnicza


Zawarcie ramowej umowy o współpracy z Wydziałem Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej, celem wspólnego wdrażania prac B+R prowadzonych na wydziale, w tym systemu wizyjnej diagnostyki obrazowej 3D

 • Planowanie badań klinicznych w celu poszerzenia wskazań do zastosowania produktu w nowych specjalizacjach medycznych.
 • Planowanie badań klinicznych w celu określenia parametrów umożliwiających uruchomienie funkcjonalności terapii jednoczasowej wszystkich lub wybranych czynników terapeutycznych dla optymalizacji czasu i obniżenia kosztu terapii.
 • Wprowadzenie intuicyjnego panelu sterowania urządzeniem wraz z interfejsem ułatwiającym dawkowanie czynników terapeutycznych.
 • Sprzedaż abonamentowego dostępu do urządzenia z opcją wykupu po okresie trwania umowy.

2022

2023

 • Stworzenie kolejnej generacji urządzenia o kompaktowej budowie i podwyższonych parametrach.
 • Dalszy rozwój bazy klientów.
 • Wdrażanie kolejnych fizykalnych urządzeń terapeutycznych.
 • W przyszłości widzimy siebie jako dostawcę nowoczesnych rozwiązań w zakresie medycyny terapeutycznej. Planujemy pracę nad rozwojem i wdrożeniem innowacyjnych produktów i usług w zakresie chorób cywilizacyjnych

2024-2025

Certyfikaty i wyróżnienia

certyfikat Inventmed pl
Certyfikat ISO TUV NORD INVENTMED
certyfikat Inventmed ang
Certificate ISO TUV NORD INVENTMED
certyfikat Inventmed niem
Zertifikat ISO TUV NORD INVENTMED
certyfikat CE MDR
Certifikat UE certificate TUV-NORD-INVENTMED
2024 dylom od ministra nauki
Dylom dla Inventmed Sp.z o.o. od Ministra Nauki
Carpathian Startup Fest 2024
Finalista Carpathian Startup Fest 2024, kategoria Scale Up
ZWYCIĘSTWO w Mother and Child Startup Challenge 2023 - wdrożenie Laserobarii 2.0_S do kilu dziecięcych szpitali w Polsce w tym do Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie
Laserobaria 2.0_S w Finale konkursu Start-Up Med.
Finalista Start-Up Med podczas Kongresu Wyzwań Zdrowotnych w Katowicach, 2024
Nagroda Główna “INNOWATOR ŚLĄSKA 2023”
Nagroda Główna “INNOWATOR ŚLĄSKA 2023”
Złoty medal dla wynalazku Laserobaria 2.0_S podczas XVI Międzynarodowych Targaów Wynalazków i Innowacji w Katowicach w 2023 r.
Złoty medal dla wynalazku Laserobaria 2.0_S podczas XVI Międzynarodowych Targaów Wynalazków i Innowacji w Katowicach w 2023 r.
medal Brussels Innova
Złoty Medal Brussels Innova
Inventmed Award Certicate brussels innova 2015
Inventmed Award Certicate Brussels Nnnova 2015
Certyfikat członkostwa w Polsko-Ukraińskiej Izbie Gospodarczej
Certyfikat członkostwa w Polsko-Ukraińskiej Izbie Gospodarczej

ZESPÓŁ

MICHAŁ DZIADEK - prezes

PREZES zarządu MICHAŁ DZIADEK

30-letnie doświadczenie w dziedzinie elektrotechniki i systemów automatyki.

Od 2018 r. Prezes Zarządu Inventmed Sp. z o.o. (nadal)

Od 2010 Prezes Zarządu DMP System Sp. z o.o. (nadal)

W latach 2005 -2010 Dyrektor Techniczny w Siemens Sp. z o.o. odpowiedzialny za Dział Heavy Industries – Industrial Solutions and Services w Polsce

W latach 2004-2005 Dyrektor Techniczny Elin EBG Elektrotechnika

Wcześniej przez 14 lat pracował na stanowiskach kierowniczych w ELKOP SA – spółce notowanej na GPW, będąc przez 8 lat Kierownikiem Produkcji.

Współautor opatentowanego rozwiązania technicznego, wyróżnionego nagrodą 1. stopnia przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Jest magistrem inżynierem elektrykiem, ukończył Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej i Akademię Controllingu. Posiada uprawnienia Rzeczoznawcy SEP oraz kwalifikacje i doświadczenie w zakresie wdrażania systemów zarządzania jakością wg norm ISO oraz certyfikacji urządzeń.

Maciej Polok pełnomocnik zarządu

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU MACIEJ POLOK

Główny pomysłodawca powstania INVENTMED Sp. z o.o.

Mgr fizjoterapii, absolwent studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, dyplom ELI the University of Florida. Licencjonowany specjalista w zakresie obrotu nieruchomościami. 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu firmami i projektami oraz zasobami ludzkimi.

Współautor opatentowanego rozwiązania technicznego wyróżnionego nagroda 1 stopnia przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Profesor Aleksander Sieroń

PROF. DR HAB.N.MED. ALEKSANDER SIEROŃ

Specjalista angiolog, hipertensjolog, profesor doktor habilitowany nauk medycznych, doktor honoris causa, profesor zwyczajny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Przez lata kierował Katedrą i Oddziałem Klinicznym Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej w Bytomiu, Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym  w Zabrzu, ŚUM w Katowicach.

Autor 498 artykułów naukowych, z tego 78 artykułów zagranicznych (67 artykułów w czasopismach z Listy Filadelfijskiej o łącznym IF=80,14) oraz 68 książek, skryptów i rozdziałów w monografiach i drukach zwartych (w tym 6 zagranicznych), redaktor 17 monografii, w tym 1 zagranicznej, promotor 29 przewodów doktorskich zakończonych uzyskaniem stopnia doktora, a także opiekun 4 przewodów habilitacyjnych.

Konsultant Krajowy ds. Angiologii.

STANISŁAWA HOŁUB - pełnomocnik zarządu ds. systemu zarządzania jakością

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU DS. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ – STANISŁAWA HOŁUB

Porzednio Pełnomocnik ds. Systemów Zarządzania Jakością w spółkach Skarbu Państwa i spółkach notowanych na GPW, Członek Zarządu w spółkach giełdowych.

Posiada duże doświadczenie we wdrażaniu systemów zarządzania jakością oraz audytów wewnętrznym wg PN EN ISO 9001, ISO 45001, ISO 13485.

DOMINIK DZIADEK - dyrektor ds. produkcji

DYREKTOR DS. PRODUKCJI –
DOMINIK DZIADEK

inżynier elektryk, studiował na: Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny, Wydział Inżynierii Biomedycznej, VSB – Technical University of Ostrava, TalTech – Tallinn University of Technology. Specjalista projektowania CAD 2D i 3D, HMI. Posiada certyfikaty ukończenia wielu kursów specjalistycznych.

Katarzyna Jurczok - główny specjalista ds. finansów i administracji

Katarzyna Jurczok

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. FINANSÓW I ADMINISTRACJI

Paweł Smołka - specjalista ds. kontroli jakości

Paweł Smołka

SPECJALISTA DS. KONTROLI JAKOŚCI

Ewelina Szuba - specjalista ds. marketingu

Ewelina Szuba

SPECJALISTA DS. MARKETINGU

Aleksandra Badurowicz - specjalista ds. zakupów

Aleksandra Badurowicz

SPECJALISTA DS. ZAKUPÓW

Podmiotem prowadzącym reklamę jest Inventmed Sp. z o.o, będący producentem urządzenia Laserobaria 2.0_S. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Informacja przygotowana na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie reklamy wyrobów medycznych, Dz.U.2023 poz.817.

INFORMACJA

Informujemy, że nasza strona sprzętu medycznego, laboratoryjnego jest dedykowany wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Aby skorzystać z naszej pomocy w zakresie wysłania zapytania na sprzęt medyczny lub laboratoryjny można skontaktować się z nami

Strona zawiera treści dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Czy jesteś taką osobą i chcesz zapoznać się z treścią strony?